Trampolíny pre detské domovy

Úvod Podporujete detské domovy

Rozhodli sme sa pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Kúpou ktorejkoľvek trampolíny Jumpex prispejete na trampolíny pre detské domovy. Ďakujeme!


Detský domov Klobušice 

http://www.ddklobusice.wbl.sk/


Detský domov Piešťany


Sasinkova 11, 92101 Piešťany

 

https://www.ddpiestany.sk/

 

Združenie DETSKÝ SMIECH Mníchova Lehota 

http://www.detskysmiech.sk/


************************************************************************


S radosťou Vám chceme poďakovať, že s Vašou pomocou sa nám od začiatku letnej sezóny 2019 podarilo podporiť tieto detské domovy krásnou trampolínkou:


 

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná

 

Nová 809, 049 25 Dobšiná

 

štat. zástupca: Mgr. Martina Mandelíková, riaditeľka

 

IČO: 00597392

 

DIČ: 2020940988

 

Banka: Štátna pokladnica Bratislava, č.ú. SK43 8180 0000 0070 0042 0728

https://www.detskydomovdobsina.sk/

 


 

 

Centrum pre deti a rodinu Zlatovce

 

Adresa: Na Dolinách 866/27,911 05 Trenčín

 

IČO: 0035061

 

http://cdrzlatovce.sk/profesionalna-nahradna-rodina/


Copyright 2013 - 2019 © Trampolina, trampoliny Jumpex