Trampolíny pre detské domovy

Úvod Podporujete detské domovy

Rozhodli sme sa pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Kúpou ktorejkoľvek trampolíny Jumpex prispejete na trampolíny pre detské domovy. Ďakujeme!


 V roku 2021 sme podporili, alebo potešili trampolínou:

 

Za dôstojný život 

 

Vajanského 71
984 01 Lučenec


IČO 37817388
DIČ 2021575094


https://www.dostojnyzivot.sk/kontakt/ 

OZ pre zdrave a handicapovane deti a mládež

Stare zahrady 35
82107 Bratislava
Slovensko

IČO: 30790484
DIČ: 2021617488 

 V roku 2020 sme potešili:

Centrum pre deti a rodiny Bytča, pracovisko Bytča

 adresa: Rázusova 798/52,  014 01 Bytča

 

 

 

Detský domov Klobušice 

http://www.ddklobusice.wbl.sk/

 Detský domov Piešťany


Sasinkova 11, 92101 Piešťany

 

https://www.ddpiestany.sk/ 

Združenie DETSKÝ SMIECH Mníchova Lehota 

http://www.detskysmiech.sk/

 

 

 

 

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná

 

Nová 809, 049 25 Dobšiná

 

Banka: Štátna pokladnica Bratislava, č.ú. SK43 8180 0000 0070 0042 0728


https://www.detskydomovdobsina.sk/ 

 


 

 

 


Centrum pre deti a rodinu Zlatovce

 

Adresa: Na Dolinách 866/27,911 05 Trenčín

 

IČO: 0035061

 

http://cdrzlatovce.sk/profesionalna-nahradna-rodina/ 

 


Centrum pre deti a rodiny Kolárovo
Rábska 12
94603 Kolárovo
Slovensko
IČO: 00350303, DIČ: 2021014864


http://www.cdrkolarovo.sk/Copyright 2013 - 2024 © Trampolina, trampoliny Jumpex